UGUNSDROŠĪBA

UGUNSDROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJA

• UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJAS IZSTRĀDE (atbilstoši MK not. Nr.238)

• RĪCĪBAS PLĀNS UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

• RĪKOJUMU IZSTRĀDE

• EVAKUĀCIJAS PLĀNU IZSTRĀDE

• DARBINIEKU INSTRUKTĀŽAS UGUNSDROŠĪBAS JOMĀ

• UGUNSDROŠĪBAS ŽURNĀLU SAGATAVOŠANA

• PRAKTISKO APMĀCĪBU ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI RĪCĪBAS PLĀNAM UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

• UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU TERMIŅU PĀRBAUDE UN APRĒĶINS ATBILSTOŠI PLATĪBAI

• NEPIECIEŠAMO DROŠĪBAS ZĪMJU NOTEIKŠANA

TEORĒTISKĀS UN PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS


 • PRAKTISKO APMĀCĪBU ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI RĪCĪBAS PLĀNAM UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

 •DROŠAS PULCĒŠANĀS VIETAS NOTEIKŠANA

 •PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS AR UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU

         

 .