APMĀCĪBAS

VEICAM NODARBINĀTO  PROFESIONĀLAS APMĀCĪBAS DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS JAUTĀJUMOS, IZVĒLOTIES TĀDU APMĀCĪBAS TĒMU UN VEIDU, KAS ATBILST UZŅĒMUMA SPECIFIKAI, NODARBINĀTĀ PROFESIONĀLAJAI SAGATAVOTĪBAI, KĀ ARĪ DARBA PIEREDZEI.

DARBA AIZSARDZĪBA

   IEVADS DARBA AIZSARDZĪBĀ
 
   DROŠĪBA UN VESELĪBA DARBĀ 
   JAUTĀJUMI, TESTS, VIDEO  

UGUNSDROŠĪBA 

  IEVADS UGUNSDROŠĪBĀ
 
  UGUNSDROŠĪBA MĀJĀS UN DARBĀ 
  JAUTĀJUMI, TESTS, VIDEO  

PIRMĀ PALĪDZĪBA

   IEVADS PIRMAJĀ PALĪDZĪBĀ
  
   SITUĀCIJU APRAKSTS  
   JAUTĀJUMI, VIDEO