DARBA AIZSARDZĪBA

IZVEIDO DROŠU UN VESELĪBAI NEKAITĪGU DARBA VIDI, NOVĒRŠOT NELAIMES GADĪJUMA RISKU, KĀ ARĪ, IZPILDOT DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMDOŠANAS PRASĪBAS.  

 UZZINI VAIRĀK      


UGUNSDROŠĪBA

IZVEIDO UGUNSDROŠU DARBA VIDI, NOVĒRŠOT UGUNSGRĒKA RISKU, KĀ ARĪ PAAUGSTINOT DARBINIEKU ZINĀŠANAS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS.

UZZINI VAIRĀK    

APMĀCĪBAS

PAAUGSTINI DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJU, IZVĒLOTIES APMĀCĪBU TĒMU ATBILSTOŠI UZŅĒMUMA SPECIFIKAI, NODARBINĀTĀ PROFESIONĀLAJAI SAGATAVOTĪBAI UN DARBA PIEREDZEI.  

 UZZINI VAIRĀK