DAS PAKALPOJUMI
IZVĒLIES DROŠU DARBA VIDI JEBKUROS APSTĀKĻOS           


DARBA AIZSARDZĪBA


MĒRĶIS - IZVEIDOT DROŠU UN VESELĪBAI NEKAITĪGU DARBA VIDI, NOVĒRŠOT NELAIMES GADĪJUMUS, IZPILDOT DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMDOŠANAS PRASĪBAS   

 UZZINI VAIRĀK      


●APSEKOŠANA, AUDITS DARBA VIETĀ 

●DARBA VIDES MĒRĪJUMI

●INSTRUKCIJU IZSTRĀDE

●DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANA

●DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PLĀNS 

●DARBINIEKU APMĀCĪBAS UN INSTRUĒŠANA

UGUNSDROŠĪBAMĒRĶIS - IZVEIDOT UGUNSDROŠU DARBA VIDI,  NOVĒRŠOT UGUNSGRĒKA RISKU, PAAUGSTINOT DARBINIEKU ZINĀŠANAS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

 UZZINI VAIRĀK    


●UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKCIJAS IZSTRĀDE 

●RĪCĪBAS PLĀNS UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

●UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PLĀNS

●NODARBINĀTO APMĀCĪBA UGUNSDROŠĪBĀ

●EVAKUĀCIJAS PLĀNU IZSTRĀDE

APMĀCĪBASMĒRĶIS - PAAUGSTINĀT DARBINIEKU KVALIFIKĀCIJU, IZVĒLOTIES APMĀCĪBU TĒMU ATBILSTOŠI UZŅĒMUMA SPECIFIKAI, NODARBINĀTĀ PROFESIONĀLAJAI SAGATAVOTĪBAI UN DARBA PIEREDZEI   

 UZZINI VAIRĀK          


●TEMATISKO INSTRUKTĀ ORGANIZĒŠANA DARBA AIZSARDZĪBA, UGUNSDROŠĪBĀ, PIRMAJĀ PALĪDZĪBĀ

●PRAKTISKO APMĀCĪBU ORGANIZĒŠANA DARBA AIZSARDZĪBĀ UN UGUNSDROŠĪBĀ

         

 .