Valsts Darba inspekcija - http://www.vdi.gov.lv

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra:

Napo filmas - https://www.napofilm.net/lv?set_language=lv

Strādā vesels (jaunumi, riska spēle, dažādi testi, nelaimes gadījumu kalkulators, brošūras, grāmatas u.c.) - http://stradavesels.lv/

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - http://vugd.gov.lv

Valsts būvinspekcija - http://vbi.gov.lv

Labklājības ministrija - http://www.lm.gov.lv/text/662